top of page
KADER.png

Privacy Statement

Salon Bijdehand hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Salon Bijdehand houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:           

       

  •       Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacy policy;​

  •       Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor        
          de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  •       Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

  •       Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is en wij je toestemming hebben ontvangen;

  •       Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens;

 

Als Salon Bijdehand zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@salonbijdehand.nl

bottom of page